100% de goedkoopste van Lelystad   Geen verborgen kosten

Dutch (nl-NL)

Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen zijn de algemene huurvoorwaarden van de leden van de afdeling autoverhuur ledenassociatie van BOVAG van toepassing alsmede de algemene huurvoorwaarden van autoverhuurlelystad. Deze voorwaarden zijn hier te downloaden.

Hieronder vindt u een overzicht van onze belangrijkste "spelregels":

 

Algemeen:

 • Reserveren en/of annuleren is gratis (m.u.v. lange termijn huren) en kan telefonisch of via e-mail.

 • In het weekend is reserveren van een halve dag niet mogelijk.

 • Alle genoemde tarieven op de website zijn exclusief brandstof.

 • Een halve huurdag is van toepassing van 8.00 uur t/m 13.00 uur of van 13.00 uur t/m 18.00 uur.

 • Een huurdag is gelijk aan 24 uur.

 • Het weekendtarief is van toepassing van vrijdag 18.00 uur t/m maandag 8.00 uur.

 • Een midweek is van maandag 8.00 uur t/m vrijdag 18.00 uur.

 • Een week is een aansluitende huurperiode van 7 dagen.

 • De waarborgsom en de te verwachten huursom dienen door middel van pin, creditcard of contant te worden voldaan.

 • Alleen op verzoek wordt er een origineel kentekenbewijs, groene kaart en/of eurovignet bij het voertuig meegegeven.

 • Voor de verlenging van de overeengekomen huurperiode dient u altijd toestemming te vragen.

 • Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in onze voertuigen.

 • Onze huurauto's kunnen zijn voorzien van een track & trace systeem.

 • Autoverhuurlelystad behoudt zich het recht voor een andere (gelijkwaardige of hoger) auto te leveren dan gereserveerd

 

Borgsom per dag:

 • Voor voertuigen in de klasse A t/m VD bedraagt de borgsom € 500,-. Dit bedrag kan verlaagd worden naar € 300,- voor € 2,90 per dag.
 • Voor voertuigen in de klasse VE t/m VPS bedraagt de borgsom € 1.000,-. Dit bedrag kan verlaagd worden naar € 500,- voor €3,90 per dag of naar € 300,- voor € 4,90 per dag.

 

Afhalen c.q. retourneren van de huurauto:

 • De huurder/bestuurder dient een geldig Nederlands rijbewijs én paspoort of ID-kaart te overleggen en tevens aan de voorwaarden van de verhuurder te voldoen;
 • Bij het afhalen van het voertuig dient de huurder naast de dubbele legitimatie een borgsom vooruit te voldoen, welke aan het eind van de huurperiode wordt verrekend.
 • Indien het voertuig niet met een volle tank wordt geretourneerd berekent Autoverhuurlelystad € 9,30 plus de brandstofkosten voor het aftanken van huurauto’s en bedrijfswagens.

 

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid huurder / bestuurder:

 • Bij inlevering van het voertuig buiten de openingstijden blijft de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal tot het tijdstip van inname en het opmaken van het uit -/ incheckformulier.
 • Huurder dient het voertuig overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en is aansprakelijk voor schade ten gevolge van ondeskundig gebruik.
 • Huurder is verantwoordelijk voor regelmatige controle van de technische staat van het voertuig, waaronder o.a. olie- & koelvloeistofpeil, bandenspanning en wielwissel ten gevolge van een lekke band.
 • Huurder is verantwoordelijk voor directe melding van technische storingen van het voertuig.
 • Schade aan banden door inrijding van buitenaf komt voor rekening van huurder;
 • Bij diefstal of verduistering van het gehuurde voertuig moeten de originele documenten en autosleutels binnen de afgesproken huurperiode bij het verhuurbedrijf ingeleverd worden. Bij het niet inleveren van de bovengenoemde bescheiden bent u als huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde object.

 

Buitenland

 • Indien uw reisbestemming in het buitenland is, dient u dit te melden en wordt u geacht in het bezit te zijn van een reisverzekering. De meldingsplicht is van belang in geval van winterse omstandigheden, zodat de verhuurder de auto kan voorbereiden met winterbanden. Wordt dit niet gemeld, kan de huurder bij schade medeaansprakelijk gesteld worden, ook al heeft u deze de schade niet veroorzaakt.

 

Uitgesloten van verzekering en voor volledige Eigen Risico van de huurder:

 • De eigen risico per schadegeval bedraagt € 500,- bij ruitschade bedraagt de eigen risico € 250,-.
 • In afwijking van het overeengekomen geldt een blijvend verhoogd eigen risico van € 1.500,- voor de huurder die consument is en € 5.000,00 voor de huurder die niet consument is per incident voor schade veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden, zgn. “bovenhoofdse schade” (zie ook de Algemene Voorwaarden afdeling Verhuurbedrijven van de BOVAG). Dit verhoogd eigen risico kan niet worden verlaagd of worden afgekocht.
 • Schade t.g.v. verduistering, alcoholgebruik, het vervoer stoffen volgens de “Wet gevaarlijke stoffen vervoer”, diefstal bij verwijtbaar onzorgvuldig handelen, overschrijding laadvermogen en overbelasting van de laadklep. 
 • Schade veroorzaakt door een bestuurder welke niet in het bezit is van een geldig rijbewijs.
 • Schade ontstaan in een door ons aangemerkt risicoland. Zie hier welke landen autoverhuurlelystad als risicoland aanmerkt.
 • Schade als gevolg van uitval of verkeerde routebeschrijving door navigatieapparatuur.
 • Verzekering van een eventueel getrokken voertuig is ten alle tijden voor rekening van de huurder.
 • Bij schade dient de huurder dit te allen tijde te melden binnen 24 uur d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier en een politierapport te overleggen.
 • De kosten voor het herstellen van vernielingen en extreme vervuilingen worden direct door belast aan de huurder.

Contactgegevens

  Koperstraat 11-13
8211 AK Lelystad 
  0320 413 342
0320 214 005 
  info@autoverhuurlelystad.nl 

Openingstijden

Ma - Do 07:00 - 17:30
Vrij 07:00 - 17:30
Za 08:00 - 12:00
Zo 08:00 - 10:00

Aangesloten bij

BOVAG

ANWB

Elena

© 2024 Autoverhuur Lelystad - Designed by beeSeen